તાજા લેખ

માત્ર 15 દિવસમાં આ નાનકડા બીજ સફેદ કોઢ, ખરજવા અને વાયુથી...

0
બાવચીના છોડ બે હાથ ઊંચા વધે છે. એનાં પાંદડાં સાધારણ નાનાં હોય છે. એ છોડ ઉપર કાળા રંગનાં મરી કરતાં પણ બારીક બીજ આવે...

માત્ર આના સેવનથી અઠવાડિયામાં મગજને કરી દેશે કમ્પ્યુટર જેવુ તેજ, બાળકોને...

0
મગજ અને મનની તાકાતથી યાદશક્તિ વધારી શકાય છે. આપણે જે કંઇ સાંભળીએ કે જોઇએ છીએ તે બધું જ કેમિકલ અને ફિઝિકલ સ્ટીમ્યુલેશનની પ્રકિયાથી આપણી...

50થી વધુ રોગોનો એક ઈલાજ છે ઔષધિ, શરદી-ઉધરસ, અસ્થમા, કબજિયાત અને...

0
જાવિત્રી એક પ્રકારનો મસાલા છે, અને આને આયુર્વેદમાં ખૂબ લાભદાયક માનવામાં આવે છે. આયુર્વેદમાં,તેને જાતિસાસ્ય અથવા જાતિફાલા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. અને આનો...