તાજા લેખ

માત્ર આ નાનકડા શક્તિશાળી ફળ લોહીને શુદ્ધ કરી 100 થી વધુ...

0
કરમદાંના છોડ પહાડી વિસ્તારમાં મોટા ભાગે જોવા મળે છે. આ છોડ પર કાંટા હોય છે. તેની ઊંચાઈ ૬ થી ૭ ફુટ જેટલી હોય છે....

ઉનાળાની આ 42 ડિગ્રી ગરમીમાં એક બાજુ માથું દુખવા લાગે છે?...

0
આજકાલ ઘણા લોકોમાં માઈગ્રેનની બીમારી જોવા મળી રહી છે. જ્યારે તમે આધાશીશીની ફરિયાદ કરો છો ત્યારે અડધા માથામાં દુખાવો થાય છે. ક્યારેક માઇગ્રેનની ફરિયાદ...

સવારે નરણા ખાય લ્યો માત્ર આ દાણાં, ૧૦૦% ગેરેન્ટી જીવો ત્યાં...

0
મેથીના દાણાના આપણા જીવનમાં ઘણા ઉપયોગ થાય છે. આ લેખમાં મેથીના દાણાના ઉપયોગ, ફાયદા અને ગેરફાયદાની ચર્ચા કરવામાં આવી છે. મેથીના પાન અને બીજનો...