માત્ર 1 રાતમાં વર્ષો જૂની કબજિયાતથી જીવનભરનો છુટકારો મેળવવાનો દેશી ઈલાજ

સ્વાસ્થ્ય અને આયુર્વેદિક ઉપચાર વિશે ની માહિતી મેળવવા માટે WhatsApp ગ્રુપ મા જોડાઓ Join Now

અજમો અને સોનામુખીનું ચૂર્ણ હુંફાળા ગરમ પાણી સાથે લેવાથી કબજિયાત મટે છે. પાકા ટમેટાનો એક કપ રસ પીવાથી આંતરડાનો મળ છુટો પડી કબજીયાત મટે છે નરણે કોઠે સવારમાં થોડું ગરમ પાણી પીવાથી કબજિયાત મટે છે. રાત્રે સહેજ ગરમ કરેલા પાણીમાં થોડું મીઠું નાખી પીવાથી કબજિયાત મટે છે.

લીંબુનો રસ ઠંડા અથવા ગરમ પાણીમાં સવારે અને રાત્રે પીવાથી કબજીયાત મટે છે. ખજૂર રાત્રે પલાળી રાખી સવારે મસળી ગાળીને આ પાણી પીવાથી કબજિયાત મટે છે. ગરમ પાણીમાં એક ચમચી આદુનો રસ એક ચમચી લીંબુનો રસ અને બે ચમચી મધ ભેળવી પીવાથી કબજિયાત મટે છે.

કાળી દ્રાક્ષને રાત્રે ઠંડા પાણીમાં પલાળી સવારે દ્રાક્ષને મસળીને ગાળીને તે પીવાથી કબજિયાત મટે છે. રાત્રે સુતી વખતે એકાદ બે સંતરા ખાવાથી કબજીયાત મટે છે. ત્રણ ગ્રામ મેથી નું સવાર સાંજ ગોળ અને પાણી સાથે લેવાથી કબજીયાત મટે છે. ચાર ગ્રામ હરડે અને એક ગ્રામ તજ સો ગ્રામ પાણીમાં ગરમ કરી તેનો ઉકાળો રાત્રે અથવા સવારના પહોરમાં પીવાથી કબજિયાત મટે છે.

રોજ સવારે એક ગ્લાસ ઠંડા પાણીમાં અને રાત્રે દૂધમાં બે ચમચી મધ મેળવીને પીવાથી કબજિયાત મટે છે. અજમાના ચૂર્ણમાં સંચળ નાખી ફાકવાથી કબજીયાત મટે છે. તુલસીના ઉકાળામાં સિંધવ અને સુંઠ મેળવી ફાકવાથી કબજીયાત મટે છે. જાયફળ લીંબુના રસમાં ઘસીને તેનો ઘસારો લેવાથી કબજિયાત મટે છે.

જમ્યા પછી એકાદ કલાકે ત્રણથી પાંચ હિમેજ ખૂબ ચાવીને ખાવાથી કબજિયાત મટે છે. કાંદાને ગરમ રાખમાં શેકી રોજ સવારે ખાવાથી કબજિયાત મટે છે અને શક્તિ વધે છે. કબજિયાત હોય અને ભૂખ ઓછી લાગતી હોય તો સુઠ પીપરીમૂળ જીરુ સિંધાલૂણ કાળા મરી સરખે ભાગે લઈ વાટી બારીક ચૂર્ણ બનાવી બેગ્રાઉન્ડ દરરોજ જમ્યા પછી લેવાથી કબજિયાત મટે છે. દૂધ અથવા નવશેકા પાણી સાથે ચપટી વરિયાળી રોજ ફાકવાથી કબજીયાત મટે છે.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top